ALLVIEW-partners ontwikkelen een model om leerinhoud over te dragen van het beroepsonderwijs (VET) naar het hoger onderwijs (HE) in de hout- en meubelsector

Mar 27, 2023

Het rapport ‘Study of the Pathways to HE’ brengt kennislacunes in kaart op de gebieden circular economy en ambient assisted living. Ook laat het zien hoe moderne Industry 4.0-technologieën het dichten van deze kenniskloven kan ondersteunen 

ALLVIEW-partners hebben een nieuw rapport uitgebracht om de resultaten te tonen van taak T2.5 “Study of the Pathways to HE”, de laatste activiteit van WP2 “Blended learning library for the W&F sector”. De partners van ULUB (Universiteit van Ljubljana) hebben de leerdoelen van het beroepsonderwijs (VET) en hoger (HE) onderwijs in kaart gebracht. Dit om een model te ontwikkelen om leerinhouden tussen beide onderwijsniveaus over te dragen. 

Waarom dit rapport? 

Door de snelle technologische ontwikkeling en toenemende digitalisering verandert de zakelijke omgeving snel. Dit heeft ook een sterke impact op het concept van onderwijs. De COVID-19-pandemie heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de nog snellere digitale transformatie van de zakelijke en educatieve omgeving. De Europese meubelindustrie wordt geconfronteerd met een verscheidenheid aan economische, regelgevende en milieu-uitdagingen. Om toekomstige generaties grondig voor te bereiden op actuele onderwerpen zoals circulaire economie, industrie 4.0 en ambient assisted living, moeten we zorgen voor onderwijs met een passende inhoud. In de toekomst moeten we zorgen voor de integratie van de thema’s op alle onderwijsniveaus, ook in de hout- en meubelsector. Het ALLVIEW-project heeft tot doel om dit proces te vergemakkelijken. 

Kenniskloof Matrix 

Partners beoordeelden de kenniskloof in beroepsonderwijs (VET) op het gebied van circulaire economie en ambient assisted living. Ook werd in kaart gebracht hoe deze kloof kan worden gedicht en hoe moderne Industrie 4.0-technologieën daarbij kunnen helpen. Bovendien werd bij zowel VET als HE en een vergelijking tussen projecten gedaan om de mogelijke leerinhoud en concepten te achterhalen die al zijn ontwikkeld. Het doel was om een model te ontwikkelen dat het huidige en te verwachte kennisniveau en de verschillen tussen onderwijsniveaus in de hout- en meubelsector laat zien. 

ULUB heeft een een aantal taken uitgevoerd om hieruit belangrijke conclusies te trekken. Ten eerste voerden ze een kenniskloofanalyse uit die normaal gesproken optreedt wanneer er grote discrepanties zijn tussen wat het onderwijssysteem biedt en wat de praktijk/economie /het bedrijfleven vereist in termen van expertise, vaardigheden en knowhow van opgeleide/gekwalificeerde werknemers. Dit maakt het mogelijk om meer te weten te komen over de kenniskloof tussen wat de onderwijssystemen bieden, langs de hele lijn VET tot HE, en wat de praktijk/het bedrijfsleven vraagt. Hierbij lag de nadruk op de volgende drie gebieden: Circulaire Economie (CE), Industrie 4.0 (I4.0) en Ambient Assisted Living (AAL). 

Het is erg belangrijk om de leerinhoud, -concepten en -curricula af te stemmen over de hele lijn van VET tot HE om basiskennis op de lagere niveaus en geavanceerde kennis op de hogere niveaus van de onderwijsstelsels te waarborgen. Om al deze gegevens te verkrijgen, voerde ULUB verschillende activiteiten uit, zoals het onderzoeken en interviewen van leraren van VET en HE op het gebied van hout- en meubeleducatie, bedrijven, experts op specifieke gebieden (CE, I4.0 en AAL). Ook werden gegevens van andere projecten verzameld. 

De partners analyseerden de verkregen gegevens met behulp van een kenniskloofmatrix en ontwikkelden vervolgens een model/strategie om de hiaten te overbruggen en de overgang van beroepsonderwijs (VET) naar HE te vergemakkelijken. In het rapport stelt ULUB manieren voor om de geïdentificeerde kenniskloof te dichten. In het model/de strategie is heel zorgvuldig ingegaan op verticale transities: wat moet er op één onderwijsniveau (EQF 4, 5, 6, etc.) worden bereikt en hoe kunnen inhoud/concepten worden overgedragen van een lager onderwijsniveau naar een hoger niveau. 

Het volledige rapport is hier beschikbaar.