D6.1 – Regionalna SWOT analiza in kartiranje

Dokument je povzetek informacij, ki prikazujejo scenarij pohištvenega in lesnega sektorja v Slovenija, tako da je mogoče vzpostaviti skupno razumevanje industrijskega konteksta ter izobraževalnih vrzeli in povpraševanja po znanju in spretnostih.  Vsebina je rezultat raziskovalnega dela in sodelovanja z regionalnimi interesnimi skupinami.