ALLVIEW – Opredelitev regionalnih in nacionalnih politik o vključevanju migrantov in beguncev v družbeno odgovornost gospodarskih družb za lesni in pohištveni sektor

To drugo poročilo obravnava kot glavno temo Vključevanje migrantov in beguncev v sektor lesa in pohištva.
Namen tega dokumenta je povečati ozaveščenost o vključevanju migrantov in beguncev v današnjo družbo. Poroča o vrsti politik, ki opisujejo razmere v različnih državah EU. Poročilo lahko prenesete tukaj