»ALLVIEW« JE PRISTAL: UVODNI SESTANEK NAŠEGA NOVEGA PROJEKTA O POLITIKI EU V VET

12. in 13. novembra je potekalo spletno srečanje KOM ALLVIEW – Zveze centrov poklicne odličnosti v pohištvu in lesu zaradi izrednih razmer zaradi COVID-19.
ALLVIEW – Alliance of Centres of Vocational Excellence in the Furniture and Wood Sector (številka projekta: 621192-EPP-1-2020-1-ES-EPPKA3-VET-COVE) je projekt, ki se izvaja v okviru programa Erasmus+ KA3 – Support for policy reform .

Projekt se izvaja zahvaljujoč sodelovanju 22-tih partnerjev iz različnih evropskih držav, izkušenj in strokovnega znanja. Konzorcijski sestanek je bil organiziran in voden s strani koordinatorja projekta in sodelovanju vseh 22 partnerjev iz različnih evropskih držav.
Projekt Allview se osredotoča na vlogo, ki jo imajo centri strokovne odličnosti v politiki poklicnega izobraževanja in usposabljanja v EU, tema, ki danes postaja še posebej pomembna.

Projekt se osredotoča zlasti na centre odličnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja v dveh posebnih sektorjih, in sicer v lesnem in pohištvenem sektorju. Znotraj teh dveh sektorjev si šole EU za poklicno izobraževanje in usposabljanje prizadevajo izvajati učinkovite laboratorijske dejavnosti za usposabljanje svojih študentov z uporabo “tradicionalnih metod” izdelave lesenega pohištva oz. lesenih izdelkov.
Vendar pa je analiza teh sektorjev pokazala, da primanjkuje usposabljanj na nekaterih temah, povezanih s tehnološkimi inovacijami ter družbenimi in okoljskimi izzivi.

V zvezi s tem partnerji Allview želijo izkusiti učenje, ki temelji na dualnem sistemu, v katerem lahko študentje in učitelji s praktičnimi praksami in usposabljanjem v podjetju pripravijo delovno silo prihodnosti, tako da jih opremijo z najbolj inovativnimi veščinami, ki jih zahteva trg dela.

ALLVIEW bo vključeval glavne predstavnike sektorja in regionalne organe za usposabljanje s ciljem prilagajanja vseh rezultatov sektorskim potrebam in njihove uskladitve z vsemi glavnimi politikami poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter zagotavljanje njihove trajnosti.

Za podporo vsemu temu bo uresničena evropska platforma za dualno usposabljanje za za pohištveni in lesni sektor ter uvedeni bodo naslednji cilji in povezane dejavnosti:

• Ogrodje, ki temelji na AI/ML za krepitveno učenje, da se predvidevajo prihodnje potrebe po spretnostih in predlaga načrtovanje poklicne poti
• Razvoj novih učnih načrtov in učnih rezultatov pri naslednjih temah: Industrija 4.0, Krožno gospodarstvo, Oskrbovano življenje iz okolja in Družbena odgovornost podjetij.
• Nova orodja in metodologije poučevanja z uporabo AR/VR in 3D tiskanja
• Širok nabor akcij mobilnosti študentov in učiteljev.
• Načrt strategije (upravljanja) na področju pohištvenega in lesnega sektorja.

Med konzorcijskim sestankom so partnerji vzpostavili nekaj aktivnosti, ki jih bodo izvedli v 1. letu projekta. Formirale se bodo različne skupine, ki bodo skrbele za različne delovne pakete, hkrati pa bodo vsi partnerji delali v skladu za doseganje ciljev projekta.

Če želite izvedeti več o projektu, spremljajte njegove račune v družabnih medijih: Facebook, Instagram, Twitter  in  LinkedIn.