Spodbujanje trajnostnega razvoja v slovenski lesni industriji: V želji po bolj trajnostni in okoljsko

Okt 17, 2023

Spodbujanje trajnostnega razvoja v slovenski lesni industriji: V želji po bolj trajnostni in okoljsko odgovorni prihodnosti si industrija po vsem svetu prizadeva za vključevanje krožnih in okolju prijaznih praks v svoje delovanje. Lesna industrija, sektor, ki je močno odvisen od naravnih virov, pri tem ni izjema. V tem kontekstu je Grozd lesne industrije v Sloveniji naredil pomemben korak naprej in 27. septembra 2023 v Ljubljani na Gospodarski zbornici Slovenije pod okriljem WP4 – T4.4 organiziral Predhodno nacionalno delavnico. Delavnica z naslovom “Krožnost v lesni industriji – cilji, orodja, primeri iz prakse” je bila namenjena obveščanju slovenskih lesnopredelovalnih podjetij o pobudah za družbeno odgovornost podjetij in identifikaciji podjetij, zainteresiranih za prehod na bolj trajnostne prakse.
 
Predhodna nacionalna delavnica je bila skrbno strukturirana, njen dnevni red pa je obravnaval različne vidike trajnostnega razvoja v lesni industriji:
 
Zeleni koncepti: Delavnica se je začela z raziskovanjem temeljnih trajnostnih konceptov, vključno s trajnostnim razvojem, krožnostjo in regeneracijo. Udeleženci so pridobili vpogled v temeljna načela, ki usmerjajo trajnostne prakse.
 
Zeleni sporazum za lesno in pohištveno industrijo (ESPR): V drugem delu delavnice je bil predstavljen Zeleni sporazum za lesno in pohištveno industrijo s poudarkom na evropskem okviru za trajnost, produktivnost in odgovornost (ESPR).
 
Kako se pripraviti: V tem delu delavnice so bili predstavljeni potrebni koraki za prehod na bolj trajnostni pristop. Poudaril je ključne dejavnike, kot so ozaveščenost, znanje, preglednost, verodostojnost, odgovornost in učinkovito komuniciranje.
 
Krožno oblikovanje izdelkov: Udeleženci so poudarili pomen oblikovanja izdelkov v krožnih praksah in raziskali, kako oblikovati izdelke s poudarkom na možnosti ponovne uporabe, recikliranja in trajnosti.
 
Krožni poslovni modeli in strategije: Delavnica je ponudila vpogled v razvoj krožnih poslovnih modelov in strategij, ki podjetjem omogočajo, da svoje delovanje uskladijo s trajnostnimi cilji.
 
Orodja: Udeležencem so bila predstavljena različna orodja in viri, ki so jim na voljo za podporo na njihovi trajnostni poti.
 
Primeri iz prakse (najboljše prakse): Na delavnici so bili predstavljeni primeri najboljših praks iz resničnega sveta, ki ponazarjajo, kako so druga podjetja uspešno vključila trajnost v svoje poslovanje.
 
Da bi zagotovili zanimivo in interaktivno izkušnjo, je bila delavnica izvedena z uporabo več orodij in metod. Ta so vključevala predstavitev v programu PowerPoint (PPT) za zagotavljanje strukturiranega pregleda, aplikacijo Slido za interakcijo in anketiranje v realnem času prek pametnih telefonov, uporabo flipcharta za vizualno predstavitev idej in primer materiala, izdelanega iz recikliranih materialov, ki je zagotavljal oprijemljiv prikaz krožnosti v akciji.
 
14 udeležencev je bilo razdeljenih v tri skupine, ki so predstavljale različne vidike lesne industrije: stole, omare in okna. Ta segmentacija je omogočila podrobne razprave o tem, kako bi lahko krožna načela uporabili za vsako kategorijo izdelkov. Udeleženci so aktivno sodelovali v razpravah o začetnih korakih, potrebnih za proizvodnjo krožnih izdelkov, in delili svoja spoznanja o morebitnih izzivih in načinih njihovega reševanja.
 
Delavnica je prejela pozitivne povratne informacije udeležencev, ki so izrazili zadovoljstvo z različnimi vidiki, vključno z vsebino, predavateljem, zagotovljenim gradivom in splošno organizacijo. Zlasti primeri najboljših praks in podrobne smernice so močno odmevali pri udeležencih in pustili trajen vtis.
 
Eden od ključnih ciljev delavnice je bil opolnomočiti udeležence z znanjem in informacijami, potrebnimi za vključitev trajnosti v njihovo delovno okolje. Pridobljena spoznanja bodo podlaga za razvoj strategij podjetij za projekte in trženje ter oblikovanje novih poslovnih modelov. Podjetja so izrazila pripravljenost, da preučijo možnosti za izvajanje načel krožnega gospodarstva v različnih fazah svojih proizvodnih procesov. Delavnica je med udeleženci sprožila tudi povečano zanimanje za spremljanje slovenskih direktiv in zakonodaje, povezanih s trajnostnim razvojem.
 
Po predhodni nacionalni delavnici sta dve podjetji okvirno izrazili zanimanje za 20-urni coaching, čeprav ta zaveza še ni v celoti potrjena. Ti podjetji sta pripravljeni, da se podata na pot k večji trajnosti v lesni industriji ter svoje poslovanje uskladita z načeli krožnosti in prijaznosti do okolja.
 
Skratka, predhodna nacionalna delavnica grozda lesne industrije je pomenila pomemben mejnik pri napredku na področju trajnosti v slovenski lesni industriji. S spodbujanjem ozaveščenosti, zagotavljanjem praktičnih orodij in predstavitvijo resničnih zgodb o uspehu je delavnica zasejala semena sprememb in pripravila teren za okoljsko odgovornejšo prihodnost panoge.