Partnerji se ponovno srečujejo v Ljubljani na sestanku konzorcija

Maj 17, 2023

10. in 11. maja 2023 se je vseh 22 partnerjev projekta ALLVIEW – Zveza centrov poklicne odličnosti v pohištvenem in lesnem sektorju srečalo v Ljubljani (Slovenija) na 7. sestanku konzorcija.
 
Cilj projekta ALLVIEW je z vzpostavitvijo evropske mreže organizacij razviti sektorske sinergije za spodbujanje rasti poklicnega usposabljanja v lesnem in pohištvenem sektorju ter povečati njuno privlačnost.
 
Tokrat so bile tri slovenske organizacije GZS, UL-BF in CPI tiste, ki so srečanje organizirale do potankosti.
 
Prvi dan srečanja je potekal na Gospodarski zbornici Slovenije, po kratkem pozdravu držav gostiteljic pa je koordinator projekta (CETEM) partnerje seznanil z upravljavskimi in finančnimi vidiki projekta ALLVIEW. Partnerji so skupaj pregledali povratne informacije iz drugega poročila, posredovanega Evropski komisiji, in podali predloge za izboljšave dejavnosti, ki jih je treba izvesti.
 
Nato so vodje delovnih skupin pregledali naslednja gradiva:
 
WP1 – Okvir za ocenjevanje veščin na podlagi umetne inteligence – vodja platforme univerze UPCT je poudaril povratne informacije, ki jih je prejel od partnerjev, in prikazal možnosti za izboljšave v raziskovalnem delu.
WP2 – Blended Learning Library – Vodje organizacije AMUEBLA so pregledali stanje in partnerjem pokazali platformo za e-učenje v beta različici. Gradivo je pripravljeno, v naslednjih fazah pa bodo partnerji prevedli vsebino, da bi lahko različne tečaje razširili v vseh državah konzorcija.
WP3 – Komplet KET za poučevanje v sektorju W&F – Univerza KIT je dokončala različne vaje, izdelane s tehnologijami 3D tiskanja ter AR-VR in MR, ki so pripravljene za fazo notranjega testiranja konzorcija.
WP4 – Korporativna in družbena odgovornost – organizacija CEIPES je s pomočjo HDH ponazorila priročnik o donosnosti družbenih naložb in nato s pomočjo GZS organizirala delavnico, na kateri so bili postavljeni temelji za prihodnjo fazo coachinga za MSP v zvezi s temami družbene odgovornosti.
Drugi dan pa je srečanje potekalo v prostorih UL-BF. Ob tej priložnosti so partnerji in zlasti FLA predstavili delo, opravljeno v okviru delovnega paketa 5 – Sodelovanje pri dualnem učenju, in zlasti različne mobilnosti, ki se izvajajo v Evropi z učitelji in študenti iz različnih tehničnih inštitutov in univerz, da bi omogočili izmenjavo dobrih praks in se usposabljali o aktualnih temah projekta.
 
EURADA je nato poudarila delo, opravljeno v delovnem sklopu 6 – Politike in protokoli v lesno pohištvenem sektorju, zlasti povratne informacije, prejete od različnih regionalnih skupin zainteresiranih strani, in uvedbeni dogodki, ki so bili organizirani v Italiji in Španiji.
 
Delo, ki so ga opravili projektni partnerji, je odlično in se bo nadaljevalo do konca projekta, nato pa bo prešlo v fazo uporabe materialov.
 
Poleg tega je CEIPES predstavil delo na področju diseminacije, opravljeno v teh dveh letih projekta, napredek spletne strani projekta, medtem ko je AMBIT del zagotavljanja kakovosti, ki je temeljni steber za celotno izvajanje.
 
Čas je bil namenjen tudi kulturnim in interesnim dejavnostim partnerjev v lesnem in pohištvenem sektorju.
 
Če želite izvedeti več o projektu, spremljajte spletno stran projekta in njegove račune na družbenih omrežjih: Facebook, Instagram, Twitter in LinkedIn.
 
Kliknite tukaj in si oglejte promocijski videoposnetek projekta!