ALLVIEW – Analiza odprtokodnih orodij za ocenjevanje znanja in spretnosti v okviru sistema ESCO. Ugotovljene pomanjkljivosti in potrebe.

Sep 19, 2022

Konzorcij partnerjev projekta ALLVIEW z veseljem sporoča, da je prvo poročilo delovnega sklopa 1.1 Okvir za ocenjevanje veščin na podlagi umetne inteligence – Analiza in vrednotenje trenutnih odprtokodnih orodij za ocenjevanje veščin v okviru sistema ESCO na voljo v razdelku za prenos na naši spletni strani.
 
To je prvi korak obsežnejšega dela, ki se razvija v okviru delovnega paketa WP1, katerega glavni rezultat bo odprtokodna programska platforma (platforma ALLVIEW) za obsežno ocenjevanje spretnosti, opredelitev posebnih področij, ki jih je treba razviti, in ponudbo usmerjenega usposabljanja za odpravo opredeljenih pomanjkljivosti. Orodje, ki bo rezultat, bo delavcem in podjetjem omogočalo priporočila za usposabljanje, predloge centrov za poklicno izobraževanje in usposabljanje, potrebe podjetij po spretnostih, učne rezultate itd.
 
Partnerji, vključeni v delovni sklop 1, so opravili analizo stanja na področju odprtokodnih programskih orodij za ocenjevanje spretnosti, da bi ugotovili vrzeli in potrebe, ki jih je treba zajeti v platformi ALLVIEW. Stanje tehnike podrobno opisuje 12 programskih orodij, ki temeljijo na 16 funkcijah za zahteve platforme ALLVIEW.
 
Preučena obstoječa orodja pokrivajo nekatere zahteve, določene za platformo ALLVIEW, vendar nobena od teh platform ne pokriva vseh zahtev. Ena od najpomembnejših funkcij je vključitev klasifikacije ESCO, evropske reference o spretnostih, poklicih in poklicnih profilih.
 
Da bi analizi dodali dodatno vrednost, smo z vprašalniki zbrali mnenja zainteresiranih strani in končnih uporabnikov platforme ALLVIEW. Analiza odgovorov je potrdila ugotovljene vrzeli in potrebe.
 
Vključen je tudi načrt trajnosti in uporabe prihodnje platforme ALLVIEW, v katerem pojasnjujemo, kako bo konzorcij zagotovil njeno nadaljevanje po koncu projekta.
Na koncu bodo glavne ugotovitve uporabljene kot vhodni podatki za naslednje naloge v delovnem sklopu 1.
Predstavljeni dokument je v angleščini.