D3.1. Izbor tehnologij, povezanih z AR, VR in MR

Jan 12, 2022

Dokument predstavlja rezultate naloge ”T3.1: Identifikacija tehnologij (AR, VR, MR)” v okviru delovnega sklopa WP3 ”komplet ključnih omogočitvenih tehnologij (KET) za usposabljanje v pohištvenem in lesnem sektorju”. Cilj poročila je izvesti poglobljeno raziskavo o primernosti in koristnosti uporabe poglobljenih tehnologij (navidezne, obogatene in mešane resničnosti) za izobraževanje in poučevanje v pohištvenem in lesnem sektorju. Prikazanih je nekaj primerov uporabe tehnologij (VR, AR, MR) za izobraževanje v pohištvenem in lesnem sektorju. Navedena so tudi programska orodja in strojna oprema, ki so trenutno na voljo in tista, ki jih bo po izvedenih študijah konzorcij projekta ALLVIEW uporabil za razvoj VR/MR/360° video okolij in poglobljenih (immersive) vaj za usposabljanje v študijskem sektorju. Poročilo lahko prenesete tukaj.