Zbiór europejskich dobrych praktyk i nieformalnych metodologii CSR w sektorze drzewnym i meblarskim

Zbiór europejskich dobrych praktyk i nieformalnych metodologii CSR w sektorze drzewnym i meblarskim 

Konsorcjum projektu ALLVIEW osiągnęło kolejny wynik. Po doskonałym badaniu w ramach T1, identyfikacji regionalnych/krajowych polityk dotyczących CSR, partnerzy „ALLVIEW – Sojuszu Centrów Doskonałości Zawodowej w sektorze meblarskim i drzewnym”, partnerzy WP4 chcieli przeanalizować i zidentyfikować w swoim regionie pewne dobre praktyki związane z 3 filarami CSR: 

  • Gospodarka o obiegu zamkniętym 
  • Integracja migrantów i uchodźców 
  • Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

Każdy partner, który wziął udział w tym działaniu, przeprowadził dogłębne badanie, aby podkreślić dobre praktyki na swoim terytorium, odnoszące się nie tylko do CSR, ale także do sektora drzewnego i meblarskiego, na którym skupia się projekt ALLVIEW. Identyfikacja dobrych praktyk służy kilku celom. Co najważniejsze, w ramach projektu zbiór dobrych praktyk będzie cennym źródłem nauki i inspiracji do powielania, dla każdego z partnerów projektu, ale także dla ogółu społeczeństwa europejskiego. Oprócz dobrych praktyk przeanalizowano również szereg krajowych metod nieformalnych, które mogą być wykorzystywane przez MŚP jako materiał dydaktyczny do szkoleń. Te dwa badania dały doskonały wynik. Oprócz raportu stworzono serię przydatnych infografik, aby lepiej wyjaśnić znalezione informacje. Raport można pobrać here, a infografikę here.