News

CSR w sektorze drzewnym i meblarskim: niniejszy raport analizuje krajowe i regionalne polityki dotyczące integracji osób ze specjalnymi potrzebami i niepełnosprawnością w miejscu pracy i szkoleniach.

Wraz z opublikowaniem tego ostatniego z trzech dokumentów, działania badawcze związane z D4.T1 zostały zakończone. Ten etap zaangażował partnerów projektu
w analizę krajowych i regionalnych polityk różnych krajów europejskich, dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu, która została określona
w 3 podstawowych filarach: zrównoważonym rozwoju, integracji i dostępności.

Ta praca pozwoliła partnerom na pełne odwzorowanie tego, co już istnieje,
i zainspirowanie tego, co można ulepszyć lub zintegrować.

Trzeci raport ma za główny temat włączenie osób ze specjalnymi potrzebami
i niepełnosprawnościami do pracy i szkolenia VET. Ma na celu podniesienie świadomości na temat integracji osób ze specjalnymi potrzebami
i niepełnosprawnościami w dzisiejszym społeczeństwie.

Prezentowany tutaj dokument to wersje anglojęzyczne. Wkrótce dostępne będą wersje w języku niemieckim, włoskim, hiszpańskim, polskim, słoweńskim
i holenderskim.

Raport można pobrać tutaj.

Jeśli jesteś zainteresowany lub chcesz uzyskać więcej informacji o projekcie, śledź kanały mediów społecznościowych projektu ALLVIEW na FacebookInstagramTwitter i LinkedIn.

 

 

Raport na temat regionalnych i krajowych polityk dotyczących włączenia migrantów i uchodźców do CSR dla sektora drzewnego i meblarskiego

Konsorcjum projektu ALLVIEW z przyjemnością prezentuje drugi raport powstały
w ramach WP4.1 – Identyfikacja regionalnych/krajowych polityk dotyczących CSR.

Pierwszy raport, opublikowany wcześniej, analizował politykę krajową i regionalną w różnych krajach europejskich na temat gospodarki o obiegu zamkniętym. Tematem przewodnim tego drugiego raportu jest Włączenie migrantów
i uchodźców do sektora drzewnego i meblarskiego.

Dokument ten ma na celu zwiększenie świadomości na temat integracji migrantów
i uchodźców we współczesnym społeczeństwie. Przedstawia szereg polityk opisujących sytuację w różnych krajach UE.

Prezentowany tutaj dokument przygotowano w języku angielskim. Wkrótce dostępne będą wersje w języku niemieckim, włoskim, hiszpańskim, polskim, słoweńskim i holenderskim.

Raport można pobrać tutaj.

ALLVIEW — zbiór polityk dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym w Europie

Konsorcjum partnerów projektu ALLVIEW z przyjemnością informuje, że pierwszy raport WP4. T1 – Identyfikacja regionalnych / krajowych polityk dotyczących CSR jest teraz dostępna w sekcji pobierania na naszej stronie internetowej Allview.eu

Głównym celem tego zadania jest analiza stanu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w sektorze meblarskim i drzewnym w UE. Konsorcjum partnerskie przeanalizowało narzędzia legislacyjne regulujące CSR w różnych krajach europejskich. W badaniu uwzględniono trzy filary CSR: zrównoważony rozwój, poczucie przynależności i dostępność.

Ten pierwszy dokument jest pierwszym krokiem do stworzenia bardziej złożonego
i rozbudowanego raportu. W szczególności opracowane zostaną trzy różne dokumenty, których głównym tematem będzie CSR w sektorze drzewnym
i meblarskim.

Pierwszy raport jest już dostępny i dotyczy CSR w kontekście zapobiegania powstawaniu odpadów i gospodarki o obiegu zamkniętym. Kolejne dwa dokumenty będą dotyczyły tematów migrantów i uchodźców oraz integracji osób niepełnosprawnych na rynku pracy, oraz w edukacji i szkoleniach.

Dzięki tym badaniom konsorcjum partnerów chce zwiększyć świadomość dotyczącą CSR na poziomie europejskim, biorąc pod uwagę nie tylko zrównoważone aspekty dotyczące tematów środowiskowych, ale także aspekty poczucia przynależności
i dostępności, skierowane do szerszego grona osób o mniejszych szansach: migrantów, osób niepełnosprawnych i osób znajdujących się w ogólnie niekorzystnej sytuacji społecznej.

Prezentowany jest tutaj dokument w wersji angielskiej. Wkrótce dostępne będą przetłumaczone wersje: niemiecka, włoska, hiszpańska, polska, słoweńska
i holenderska.

Tutaj możesz pobrać krótką lub długą wersję raportu:

Wersja krótka

Jeśli jesteś zainteresowany lub chcesz uzyskać więcej informacji na temat projektu, możesz śledzić tę stronę internetową lub jeden z naszych kilku kanałów mediów społecznościowych: FacebookInstagramTwitter i LinkedIn.