D4.2 – Przewodnik dobrych praktyk CSR w sektorze drzewnym i meblarskim

Zestaw europejskich dobrych praktyk i nieformalnych metodologii CSR w sektorze drzewnym i meblarskim.

Każdy partner, który brał udział w tym działaniu, przeprowadził dogłębne badanie, aby przedstawić dobre praktyki realizowane na swoim terytorium, dotyczące nie tylko CSR, ale także sektora drzewnego i meblarskiego, który jest głównym przedmiotem analiz projektu ALLVIEW.

Identyfikacja dobrych praktyk służy kilku celom. Szczególnie istotne, że w ramach projektu zbiór dobrych praktyk będzie cennym źródłem nauki i inspiracji do powielania dla każdego z partnerów projektu, ale także dla ogółu społeczeństwa europejskiego.

Oprócz dobrych praktyk przeanalizowano również szereg krajowych nieformalnych metodologii, które mogą być wykorzystywane przez MŚP jako materiał dydaktyczny do szkoleń.