ALLVIEW – Wersja skrócona – Identyfikacja regionalnych / krajowych polityk dotyczących CSR

Głównym celem tego zadania jest analiza stanu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w sektorze meblarskim i drzewnym w UE. Konsorcjum partnerskie przeanalizowało narzędzia legislacyjne regulujące CSR w różnych krajach europejskich. W badaniu uwzględniono trzy filary CSR: zrównoważony rozwój, poczucie przynależności i dostępność. Pierwszy raport jest już dostępny i dotyczy CSR w kontekście zapobiegania powstawaniu odpadów i gospodarki o obiegu zamkniętym. Tutaj możesz pobrać krótką raportu