ALLVIEW – Identyfikacja regionalnych i krajowych polityk o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach CSR w sektorze drzewnym i meblarskim

Pierwszy raport, opublikowany wcześniej, analizował politykę krajową i regionalną w różnych krajach europejskich na temat gospodarki o obiegu zamkniętym. Tematem przewodnim tego drugiego raportu jest Włączenie migrantów
i uchodźców do sektora drzewnego i meblarskiego.
Dokument ten ma na celu zwiększenie świadomości na temat integracji migrantów
i uchodźców we współczesnym społeczeństwie. Przedstawia szereg polityk opisujących sytuację w różnych krajach UE. Raport można pobrać tutai