ALLVIEW – Identyfikacja regionalnych i krajowych polityk o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach CSR w sektorze drzewnym i meblarskim

Trzeci raport ma za główny temat włączenie osób ze specjalnymi potrzebami i niepełnosprawnościami do pracy i szkolenia VET. Ma na celu podniesienie świadomości na temat integracji osób ze specjalnymi potrzebami i niepełnosprawnościami w dzisiejszym społeczeństwie.
Prezentowany tutaj dokument to wersje anglojęzyczne. Wkrótce dostępne będą wersje w języku niemieckim, włoskim, hiszpańskim, polskim, słoweńskim i holenderskim. Raport można pobrać tutai