D3.1. Wybór technologii związanych z AR, VR i MR

„””Niniejszy dokument przedstawia wyniki zadania „”T3.1: Identyfikacja technologii (AR, VR, MR)”” w ramach WP3 „”Zestaw kluczowych technologii do szkoleń w sektorze drzewnym i meblarskim””.

Celem niniejszego raportu jest przeprowadzenie dogłębnych badań nad technologiami Augmented Reality, Virtual Reality i Mixed Reality, aby zidentyfikować, które z nich są bardziej odpowiednie i korzystne do aplikacji w edukacji i nauczaniu, a dokładniej w sektorze meblarskim i drzewnym. Przedstawiono kilka przykładów wykorzystania tych technologii w edukacji w sektorze meblarskim i drzewnym. Odniesiono się również do tych narzędzi programowych i sprzętowych, które są obecnie dostępne, oraz tych, które po przeprowadzonych badaniach konsorcjum wykorzysta do realizacji następujących zadań: opracowanie środowisk wideo VR/MR/360° i ćwiczeń immersyjnych do szkoleń w sektorze nauki.

Raport można pobrać tutaj