Zebranie partnerów w Amsterdamie, celem przygotowania pracy nad kolejnymi etapami wpływu projektu.

paź 5, 2023

27 dnia tego miesiąca grupa konsorcjum Allview zebrała się w Amsterdamie w HMC College, aby położyć podwaliny pod ocenę wpływu Allview. Podczas tego spotkania przeprowadzono kompleksową analizę, dokonując przeglądu wszystkich działań przeprowadzonych do tej pory i oceniając osiągnięte wyniki. “Komitet ds. Jakości w Amsterdamie, aby pracować nad kolejnymi etapami wpływu projektu. 27 dnia tego miesiąca grupa konsorcjum Allview zebrała się w Amsterdamie w HMC College, aby położyć podwaliny pod ocenę wpływu projektu Allview. Podczas tego spotkania przeprowadzono kompleksową analizę, dokonując przeglądu wszystkich działań przeprowadzonych do tej pory i oceniając osiągnięte wyniki.
 
W nadchodzących miesiącach szczegółowa matryca opracowana przez menedżera ds. zapewnienia jakości pozwoli każdemu partnerowi na przeprowadzenie szczegółowej oceny pakietów roboczych projektu (WP). Oceny te będą obejmować identyfikację konkretnych kluczowych wskaźników wydajności (KPI) dostosowanych do unikalnych aspektów każdego WP.
 
Zasadniczo ta trwająca inicjatywa ma na celu zapewnienie wysokiej jakości realizacji działań projektowych i zapewnienie długoterminowej trwałości projektu jako całości.
 
Aby dowiedzieć się więcej o projekcie, śledź jego konta w mediach społecznościowych na Facebooku, Instagramie, Twitterze i LinkedIn. 
 
Kliknij tutaj, aby obejrzeć film promocyjny projektu!  “
 
W nadchodzących miesiącach szczegółowa matryca opracowana przez kierownika ds. zapewnienia jakości pozwoli każdemu partnerowi na przeprowadzenie szczegółowej oceny swoich pakietów roboczych (WP) projektu. Oceny te będą obejmować identyfikację konkretnych kluczowych wskaźników wydajności (KPI) dostosowanych do unikalnych aspektów każdego WP.
 
Zasadniczo ta trwająca inicjatywa ma na celu zapewnienie wysokiej jakości realizacji działań projektowych i zapewnienie długoterminowej trwałości projektu jako całości.
 
Aby dowiedzieć się więcej o projekcie, śledź jego konta w mediach społecznościowych na Facebooku, Instagramie, Twitterze i LinkedIn. 
 
Kliknij tutaj, aby obejrzeć film promocyjny projektu!