Partnerzy spotykają się ponownie w Lublanie na spotkaniu konsorcjum

maj 17, 2023

W dniach 10 i 11 maja 2023 r. wszyscy – 22 partnerów projektu ALLVIEW – Sojuszu na rzecz Centrum Doskonalenia Zawodowego w sektorze meblarskim i drzewnym spotkało się w Lublanie (Słowenia) na 7 spotkaniu konsorcjum.
ALLVIEW ma na celu rozwój synergii sektorowych, aby zachęcić do rozwoju profesjonalnych szkoleń dla sektorów drzewnego i meblarskiego oraz uczynić je bardziej atrakcyjnymi, poprzez stworzenie europejskiej sieci organizacji.
Tym razem to trzy słoweńskie organizacje WIC, ULUB i CIP przygotowały spotkanie.
Pierwszy dzień spotkania odbył się w Słoweńskiej Izbie Handlowej. Po krótkim powitaniu koordynator projektu (CETEM) zapoznał partnerów z zarządczymi i finansowymi aspektami ALLVIEW. Partnerzy wspólnie dokonali przeglądu opinii zawartych w drugim raporcie przesłanym do Komisji Europejskiej i przedstawili sugestie dotyczące ulepszeń działań, które należy wdrożyć.
Następnie liderzy WP dokonali przeglądu następujących materiałów:
WP1 – Ramy oceny umiejętności oparte na sztucznej inteligencji – lider platformy UPCT podkreślił opinie otrzymane od partnerów i zilustrował możliwości ulepszeń w sekcji badawczej.
WP2 – Blended Learning Library – Liderzy organizacji AMUEBLA podsumowali sytuację i zaprezentowali partnerom platformę e-learningową w wersji beta. Materiały są gotowe i w kolejnych fazach partnerzy będą tłumaczyć treści w celu rozpowszechnienia różnych kursów we wszystkich krajach konsorcjum.
WP3 – zestaw KET do nauczania w sektorze W&F – uniwersytet KIT zakończył różne ćwiczenia wykonane z wykorzystaniem druku 3D oraz technologii AR-VR i MR, są one gotowe do fazy testów wewnętrznych konsorcjum.
WP4 – Odpowiedzialność korporacyjna i społeczna – organizacja CEIPES z pomocą HDH zilustrowała przewodnik dotyczący zwrotu z inwestycji społecznych, a następnie zorganizowała warsztaty z pomocą WIC, podczas których położono podwaliny pod przyszłą fazę coachingu MŚP dotyczącą tematów CSR.
Drugiego dnia spotkanie odbyło się w obiektach ULUB-u. Z tej okazji partnerzy, a w szczególności FLA, zaprezentowali pracę wykonaną w WP5 – Dual Learning Cooperation, a w szczególności różne mobilności, które są realizowane w Europie z nauczycielami i studentami z różnych instytutów technicznych i uniwersytetów, aby umożliwić wymianę dobrych praktyk i zostać przeszkolonym w zakresie istotnych tematów projektu.
Następnie EURADA zwróciła uwagę na pracę wykonaną w WP6 – Blue Print w sektorze F&W, a w szczególności na informacje zwrotne otrzymane od różnych regionalnych grup interesariuszy oraz wydarzenia wprowadzające, które zorganizowano we Włoszech i Hiszpanii.
Praca wykonana przez partnerów projektu jest ogromna i będzie kontynuowana do końca, a następnie przejdzie do fazy eksploatacji materiałów.
Ponadto CEIPES przedstawił prace związane z rozpowszechnianiem przeprowadzone w ciągu tych dwóch lat trwania projektu. rozwój strony internetowej projektu, podczas gdy AMBIT część zapewniania jakości, która stanowi fundamentalny filar całego wdrożenia.
Poświęcono również czas na działalność kulturalną i zainteresowania partnerów z sektora drzewnego i meblarskiego.
Aby dowiedzieć się więcej o projekcie, śledź stronę internetową projektu i jego konta w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn.
 
Kliknij tutaj, aby obejrzeć film promujący projekt!