D3.1. Wybór technologii związanych z AR, VR i MR

sty 12, 2022

“””Niniejszy dokument przedstawia wyniki zadania “”T3.1: Identyfikacja technologii (AR, VR, MR)”” w ramach WP3 “”Zestaw kluczowych technologii do szkoleń w sektorze drzewnym i meblarskim””. Celem niniejszego raportu jest przeprowadzenie dogłębnych badań nad technologiami Augmented Reality, Virtual Reality i Mixed Reality, aby zidentyfikować, które z nich są bardziej odpowiednie i korzystne do aplikacji w edukacji i nauczaniu, a dokładniej w sektorze meblarskim i drzewnym. Przedstawiono kilka przykładów wykorzystania tych technologii w edukacji w sektorze meblarskim i drzewnym. Odniesiono się również do tych narzędzi programowych i sprzętowych, które są obecnie dostępne, oraz tych, które po przeprowadzonych badaniach konsorcjum wykorzysta do realizacji następujących zadań: opracowanie środowisk wideo VR/MR/360° i ćwiczeń immersyjnych do szkoleń w sektorze nauki. Raport można pobrać tutaj