DOWNLOADS

D4.2 – Ontwikkeling van een gids van goede praktijken voor MVO in de hout- en meubelsector

D4.2 – Ontwikkeling van een gids van goede praktijken voor MVO in de hout- en meubelsector

Een reeks Europese goede praktijken en niet-formele methodologieën voor MVO in de hout- en meubelsector

Elke partner die aan deze activiteit deelnam, voerde een diepgaand onderzoek uit om de goede praktijken op hun grondgebied in kaart te brengen die niet alleen betrekking hebben op MVO maar ook op de hout- en meubelsector, het belangrijkste aandachtspunt van het ALLVIEW-project.

De identificatie van goede praktijken dient verschillende doelen. Het belangrijkste is dat de verzameling van goede praktijken in het kader van het project een waardevolle leer- en inspiratiebron voor navolging zal zijn, voor elk van de partners van het project, maar ook voor het grote Europese publiek.

Naast de goede praktijken is ook een reeks nationale niet-formele methodologieën geanalyseerd die door het MKB kunnen worden gebruikt als didactisch materiaal voor hun opleiding.

Download PDF

D4.2 – Een serie infographic om goede praktijken voor MVO in het hout en meubilair uit te leggen

D4.2 – Een serie infographic om goede praktijken voor MVO in het hout en meubilair uit te leggen

Download PDF

ALLVIEW – Identificatie van regionaal en nationaal beleid inzake de toegankelijkheid van mensen met speciale behoeften op het gebied van MVO voor de hout- en meubelsector

ALLVIEW – Identificatie van regionaal en nationaal beleid inzake de toegankelijkheid van mensen met speciale behoeften op het gebied van MVO voor de hout- en meubelsector

Het derde verslag heeft als hoofdthema de inclusie van mensen met speciale behoeften en handicaps in het werk en in beroepsonderwijs & -opleiding. Het doel is om het bewustzijn te vergroten over de inclusie van mensen met speciale behoeften en handicaps in de huidige samenleving. U kunt het rapport hier downloaden

Download PDF

ALLVIEW Identificatie van regionaal nationaal beleid inzake circulaire economie in MVO voor de hout- en meubelsector Kort verslag (NL)

ALLVIEW Identificatie van regionaal nationaal beleid inzake circulaire economie in MVO voor de hout- en meubelsector Kort verslag (NL)

Het hoofddoel van deze taak is het analyseren van de status van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de meubel- en houtsector in de EU. Het partnerconsortium heeft de wetgevingsinstrumenten geanalyseerd die MVO in verschillende Europese landen reguleren. In het onderzoek is rekening gehouden met de drie pijlers van MVO: duurzaamheid, inclusiviteit en toegankelijkheid. Het eerste rapport is nu beschikbaar en gaat over MVO in relatie tot afvalpreventie en circulaire economie.U kunt de korte versie hier downloaden

Download PDF

ALLVIEW – Identificatie van regionaal en nationaal beleid inzake de inclusie van migranten en vluchtelingen in MVO voor de hout- en meubelsector

ALLVIEW – Identificatie van regionaal en nationaal beleid inzake de inclusie van migranten en vluchtelingen in MVO voor de hout- en meubelsector

Dit tweede rapport heeft als hoofdthema Inclusie van migranten en vluchtelingen in de hout- en meubelsector. Dit document is bedoeld om het bewustzijn over inclusie van migranten en vluchtelingen in de samenleving te vergroten. In het rapport wordt er verslag gedaan van een reeks beleidsmaatregelen die de situatie in verschillende EU-landen beschrijven. U kunt het rapport hier downloaden:

Download PDF