D4.2 – Ontwikkeling van een gids van goede praktijken voor MVO in de hout- en meubelsector

Een reeks Europese goede praktijken en niet-formele methodologieën voor MVO in de hout- en meubelsector

Elke partner die aan deze activiteit deelnam, voerde een diepgaand onderzoek uit om de goede praktijken op hun grondgebied in kaart te brengen die niet alleen betrekking hebben op MVO maar ook op de hout- en meubelsector, het belangrijkste aandachtspunt van het ALLVIEW-project.

De identificatie van goede praktijken dient verschillende doelen. Het belangrijkste is dat de verzameling van goede praktijken in het kader van het project een waardevolle leer- en inspiratiebron voor navolging zal zijn, voor elk van de partners van het project, maar ook voor het grote Europese publiek.

Naast de goede praktijken is ook een reeks nationale niet-formele methodologieën geanalyseerd die door het MKB kunnen worden gebruikt als didactisch materiaal voor hun opleiding.