Een richtlijn voor social return on investment (SROI) voor de W&F-sector

jun 7, 2023

Partners van ALLVIEW zijn verheugd aan te kondigen dat de definitieve versie van de Social Return on Investment (SROI) gids nu in het Engels beschikbaar is op de website van het project.
 
Het ALLVIEW-project heeft een lovenswaardige doelstelling om kwalitatief hoogstaand werk in de meubel- en houtindustrie te bevorderen en tegelijkertijd rekening te houden met sociale aspecten. Door de nadruk te leggen op de integratie van sociale factoren in de algemene overweging van de kwaliteit van het werk, beoogt het project een positieve impact te creëren, niet alleen voor individuele bedrijven, maar ook voor de hele sector.
 
In industrieën zoals meubels en hout, waar duurzame grondstoffen worden gebruikt, wordt de samenhang tussen klimaatbescherming en sociale aspecten duidelijk. Door dit verband te erkennen, wordt het cruciaal voor bedrijven om de toegevoegde waarde van integratie, duurzaamheid en andere gerelateerde kwesties te evalueren en te communiceren. Deze aanpak stelt bedrijven in staat om hun inzet voor sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid te tonen, waardoor hun reputatie en concurrentievermogen worden verbeterd.
 
Door sociale aspecten op te nemen in de evaluatie van de kwaliteit van het werk, kunnen bedrijven verschillende factoren aanpakken, zoals het welzijn van werknemers, eerlijke lonen, gezondheid en veiligheid, en diversiteit en inclusie. Het in aanmerking nemen van deze aspecten zorgt niet alleen voor een positieve werkomgeving, maar draagt ook bij aan de bredere sociale context door gelijkheid en respect voor mensenrechten te bevorderen.
 
Bovendien kan het benadrukken van de duurzame praktijken en sociale verantwoordelijkheid van de meubel- en houtindustrie als geheel verstrekkende voordelen hebben. Het verbetert de reputatie en aantrekkelijkheid van de sector voor consumenten die zich steeds meer bewust zijn van milieu- en sociale kwesties. Door de industrie te presenteren als duurzaam in een algemene sociale context, kan het AllView-project helpen positieve verandering te stimuleren en een cultuur van verantwoordelijke bedrijfspraktijken te bevorderen.
 
Het is vermeldenswaard dat voor bedrijven die werken met duurzame grondstoffen zoals hout, het overwegen van de sociale en milieudimensies nog belangrijker wordt. Dit komt omdat de winning en het gebruik van dergelijke grondstoffen directe gevolgen hebben voor klimaatverandering, biodiversiteit en lokale gemeenschappen. Door deze uitdagingen aan te pakken en hun praktijken af te stemmen op duurzaamheidsdoelen, kunnen bedrijven bijdragen aan een duurzamere en sociaal inclusieve toekomst.
 
Over het algemeen is de focus van het ALLVIEW-project op het integreren van sociale aspecten in de evaluatie van de werkkwaliteit in de meubel- en houtindustrie een lovenswaardige stap in de richting van het creëren van een duurzame en maatschappelijk verantwoorde sector. Door de onderlinge verbondenheid van sociale en omgevingsfactoren te erkennen, kunnen bedrijven bijdragen aan een positieve impact op zowel hun eigen activiteiten als de samenleving als geheel.
 
De Social investment return guide van het ALLVIEW project is hier een prima leidraad voor! Social Return on Investment (SROI) is inderdaad een benadering die gericht is op het evalueren van projecten op basis van hun maatschappelijke of sociale en ecologische impact, naast hun economische waarde. Het gaat verder dan traditionele financiële statistieken en omvat een breder perspectief op de algemene voordelen en kosten van een investering.
 
SROI houdt rekening met de sociale en milieuresultaten die door een project of organisatie worden gegenereerd en kwantificeert deze in monetaire termen. Dit zorgt voor een uitgebreider begrip van de impact van het project op verschillende belanghebbenden, waaronder gemeenschappen, individuen en het milieu. Door een monetaire waarde toe te kennen aan deze niet-financiële resultaten, maakt SROI een vergelijking van verschillende investeringsopties mogelijk en helpt het besluitvormers prioriteit te geven aan projecten die de grootste maatschappelijke waarde creëren.
 
Het kernidee achter SROI is om ervoor te zorgen dat organisatorische beslissingen niet alleen gericht zijn op financieel rendement, maar ook rekening houden met het welzijn van mensen, gelijkheid en ecologische duurzaamheid. Door sociale en milieukosten en -baten op te nemen, moedigt SROI organisaties aan om holistisch te denken en beter geïnformeerde keuzes te maken die aansluiten bij bredere maatschappelijke doelen.
 
Door projecten te evalueren op basis van hun sociale en ecologische toegevoegde waarde, draagt SROI bij aan het verminderen van ongelijkheid en aantasting van het milieu en het verbeteren van het algehele welzijn. Het biedt een kader voor organisaties om hun impact op meerdere dimensies te meten, te beheren en te communiceren, waardoor transparantie en verantwoording worden vergemakkelijkt.
 
Het implementeren van SROI omvat het uitvoeren van een uitgebreide analyse waarbij belanghebbenden betrokken zijn, resultaten identificeren, die resultaten waarderen en het sociale rendement op investering vergelijken met de initiële investering. Dit proces helpt organisaties het volledige scala aan effecten te begrijpen en meer verantwoorde en duurzame beslissingen te nemen.
 
Om het bestand te downloaden klikt u op de volgende link:
https://website.infoproject.eu/?sdm_process_download=1&download_id=4470
 
Om meer te weten te komen over het project volg de sociale media-accounts: Facebook,Instagram,TwitterenLinkedIn. 
 
Klik hier om de promotievideo van het project te bekijken!