Een reeks Europese goede praktijken en niet-formele methoden voor MVO in de hout- en meubelsector

nov 2, 2022

Het consortium van het ALLVIEW-project heeft nog een resultaat bereikt.  Na de uitstekende studie binnen T1, de identificatie van regionaal / nationaal beleid over MVO, partners van “ALLVIEW – Alliance of Centres of Vocational Excellence in the Furniture and Wood sector”, wilden de partners van WP4  in hun regio enkele goede praktijken analyseren en identificeren met betrekking tot de 3 MVO-pijlers: 

  • Circulaire economie  
  • Inclusie van migranten en vluchtelingen 
  • Toegankelijkheid van mensen met speciale behoeften 

Elke partner die deelnam aan deze activiteit, voerde diepgaand onderzoek uit om de “best practices” van hun grondgebied te benadrukken, niet alleen met betrekking tot MVO, maar ook met betrekking tot de hout- en meubelsector, de belangrijkste focus van het ALLVIEW-project.  De identificatie van goede praktijken dient verschillende doelen. Het belangrijkste is dat in het kader van het project de verzameling “best practices” een waardevolle bron van leren en inspiratie voor replicatie zal zijn, voor elk van de partners van het project, maar ook voor het grote Europese publiek.  Naast “best practices” is ook  een reeks nationale niet-formele methodologieën geanalyseerd die door mkb’s kunnen worden gebruikt als didactisch materiaal voor hun opleiding.  De twee soorten onderzoek leidden tot uitstekende resultaten. Naast het rapport is een reeks nuttige infographics gemaakt om de gevonden informatie beter uit te leggen.  U kunt het rapport hier downloaden  en de infographic hier.