ALLVIEW – Analyse van open-sourcetools voor het matchen van vaardigheden in het kader van het ESCO-systeem. Kloven en behoeften vastgesteld.

sep 19, 2022

Het consortium van partners van het ALLVIEW-project is verheugd aan te kondigen dat het eerste rapport van WP1.1 AI-gebaseerd beoordelingskader voor vaardigheden – Analyse en evaluatie van de huidige open-source tools voor het matchen van vaardigheden onder het ESCO-systeem nu beschikbaar is in het downloadpagina van onze website. Het eerste rapport is de eerste zet in een complexer werk van WP1, waarbij het belangrijkste resultaat een open-source softwareplatform (ALLVIEW-platform) zal zijn voor brede beoordeling van vaardigheden, het identificeren van specifieke gebieden die ontwikkeling behoeven en het aanbieden van gerichte training om de tekortkomingen aan te pakken. Het platform zal aanbevelingen voor opleidingstrajecten opleveren voor werknemers en ondernemingen, suggesties van beroepsonderwijs instellingen, behoeften en vaardigheden van ondernemingen, leerdoelen en zo voorts. De betrokken partners van WP1 hebben de stand van de techniek in open-sources softwaretools voor de beoordeling van vaardigheden, met als doel tekortkomingen en behoeften te erkennen waaraan het ALLVIEW-platform moet voldoen. Het rapport beschrijft 12 softwaretools op basis van 16 functies voor de ALLVIEW-platformvereisten. De bestaande tools die zijn onderzocht, dekken enkele van de vereisten die zijn gesteld aan het ALLVIEW-platform, maar geen van die platforms dekt ze allemaal. Een van de belangrijkste kenmerken is de integratie van de ESCO-classificatie, de Europese referentie voor vaardigheden, beroepen en beroepsprofielen. Om extra waarde toe te voegen aan de analyse, is de mening van stakeholders en gebruikers van het ALLVIEW-platform verzameld doormiddel van een reeks vragenlijsten. De analyse van de antwoorden heeft de geconstateerde tekortkomingen en behoeften versterkt. Ook is een duurzaamheids- en exploitatieplan voor het toekomstige ALLVIEW-platform opgenomen, waarin we uitleggen hoe het consortium na afloop van het project zijn voortbestaan zal waarborgen. Ten slotte zullen de belangrijkste conclusies worden gebruikt als input voor de volgende taken in WP1. Het hier gepresenteerde document is in het Engels. Rapport over de analyse van open-source tools voor vaardigheidsbeoordeling