Allview is gearriveerd bij CEIPES: De startvergadering van ons nieuw project over het Europees beleid i.v.m. technische en beroepsopleidingen (VET-vocatioral education and training)

nov 16, 2020

Op 12 en 13 november vond de startvergadering van Allview (Verbond van Centra van Beroepsuitmuntendheid in de Hout- en Meubelsector) wegens de COVID-19 maatregelen online plaats.
Allview – Verbond van Centra van Beroepsuitmuntendheid in de Hout- en Meubelsector (projectnummer 621192-EPP-1-2020-1-E5-EPPKA3-VET-COVE) – is een project geïmplementeerd onder het Erasmus + KA3 programma – Ondersteuning van beleidshervorming.
Het project wordt uitgevoerd dankzij de medewerking van 22 partners uit verschillende Europese landen en met verschillende achtergronden en expertise. De vergadering werd georganiseerd en in goede banen geleid dankzij de fantastische organisatie door de projectcoördinator en de medewerking van alle 22 partners uit de verschillende EU-landen.
Het Allview project legt de nadruk op de rol die de centra voor beroepsuitmuntendheid hebben in het Europees beleid inzake professionele opleidingen, een thema dat vandaag uitermate belangrijk wordt.
Het project focust specifiek op uitmuntende centra voor technische- en beroepsopleidingen in 2 concrete sectoren, namelijk Hout en Meubelmakerij. In deze sectoren streven Europese centra voor technische – en beroepsopleidingen ernaar om effectieve laboratoriumactiviteiten te implementeren voor de opleiding van hun studenten door het gebruik van traditionele methoden in de productie en de verwerking van hout en meubels.
Wat echter blijkt uit de analyse van deze sectoren is een tekort of gebrek aan opleidingen over bepaalde onderwerpen verbonden met technologische innovatie en zowel sociale als milieugerelateerde uitdagingen.
In dit opzicht willen de Allviewpartners opleidingen beleven gebaseerd op het duale systeem waarin studenten en leerkrachten door praktische stages en trainingen in de bedrijven in staat zijn de werkkrachten van de toekomst voor te bereiden door hen de meest vernieuwende vaardigheden vereist door de arbeidsmarkt bij te brengen.
Allview zal de belangrijkste vertegenwoordigers van de sector en de regionale opleidingsautoriteiten betrekken met als doel alle resultaten aan te passen aan de noden van de sector en ze op één lijn te brengen met de belangrijkste onderwijsbeleidslijnen, en dit alles mede door te zorgen voor hun duurzaamheid.
Om dit alles te ondersteunen zal een Europees duaal opleidingsplatform voor de hout- en meubelsector gerealiseerd worden en de volgende doelstellingen en gerelateerde activiteiten zullen opgezet worden:
° een kader gebaseerd op AI/ML ter versterking van het leren om toekomstige behoeften aan vaardigheden te voorspellen en een carrièreplanning voor te stellen.
° ontwikkeling van nieuwe leerplannen en leerresultaten wat betreft de volgende onderwerpen: industrie 4.0, circulaire economie, omgevingsondersteund wonen en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
° nieuwe tools en onderwijsmethodes die gebruik maken van AR/VR en 3D-printing.
° een breed aanbod aan stagemogelijkheden voor studenten en leerkrachten.
° blauwdruk strategie (bestuur) op het gebied van de hout- en meubelsector.
Tijdens de startvergadering planden de partners enkele activiteiten die ze in het 1ste jaar van het project zullen implementeren. Er zullen verschillende groepen zijn die zich zullen bekommeren om verschillende werkpakketten, maar terzelfdertijd zal samengewerkt worden om de doelstellingen van het project te bereiken.
Om meer te weten te komen over het project kan je de sociale media volgen: FacebookLinkedInInstagram en Twitter.